16/02/17

Primeiro contacto coa Lingua de Signos

A Lingua de Signos é un sistema de comunicación empregado principalmente pola comunidade xorda/xordomuda ou persoas que viven ou se relacionan con eles.
Estes días puidemos empezar a familiarizarnos con ela e estamos empezando co alfabeto:

Ningún comentario: